Janowicz, Maciej, Joanna Kaleta, Arkadiusz Orłowski, Piotr Wrzeciono, and Andrzej Zembrzuski. 2016. “Visualization of Nonlocality in Coupled Map Lattices”. Machine Graphics and Vision 25 (1/4):13-25. https://doi.org/10.22630/MGV.2016.25.1.2.