In this first volume of MGV only, a few papers appeared in Polish.
Both Polish and English titles of them are given below.


Machine GRAPHICS & VISION, Vol. 1 (1992), Nos. 1/2:

Special issue:
Proc. 2nd International Conference on Computer Graphics and Image Processing (GKPO'92),
Naleczow, Poland, May 18-23, 1992.

Alexandrov V.V., Gorsky N.D.:
Computer and human vision systems.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 5-18.

Wrobel A.:
O hamowaniu obocznym w układzie wzrokowym.
[On lateral inhibition in a vision system; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 19-24.

Grabska E., Hliniak G.:
Design space and graph grammars.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 25-34.

Wojciechowski J.:
Implicit sculptured surface definition.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 35-40.

Putz B.:
Metody oceny kształtu powierzchni krzywoliniowych.
[Methods of shape evaluation for curved surfaces; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 41-49.

Rubin M., Stepien C.:
Modelowanie powłok elastycznych poddanych działaniu ciśnienia.
[Modeling of elastic hulls under pressure; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 50-56.

Skarbek W.:
Metody archiwizacji obrazów - Część pierwsza.
[Methods of digital image archivization - Part One; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 57-107.

Wojdala A.:
Metody śledzenia promieni: obecny stan wiedzy.
[Ray-tracing methods: state of the art; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 108-155.

Chrzaszcz J.:
Nieliniowe odwzorowanie odległości obiektów dla potrzeb symulacji lotu.
[Nonlinear mapping of object distances in flight simulators; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 156-162.

Chrzaszcz W.:
Efektywne sterowanie pamięci VRAM.
[Effective VRAM memory control; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 163-173.

Prokop J.:
Modelowanie i animacja sylwetek ludzkich - system Charlie II.
[Modeling and animation of human silhouettes: the Charlie II system; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 174-181.

Nazaruk M., Prokop M.:
Two approaches to rendering of algebraic surfaces.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 182-189.

Jankowska J., Krol Z.:
Ray tracing of NURBS.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 190-197.

Mokrzycki W.:
A new algorithm for 3D line generation.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 198-207.

Rzeszut J.:
Transformacje składowych i współrzędnych trójchromatycznych.
[Transformations of threechromatic components and coordinates; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 208-215.

Mazur C.:
Wyświetlanie obrazu kolorowego w systemie graficznym z tablicą pośrednią.
[Displaying colour images in graphics systems with color table; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 216-225.

Wojdala A.:
Praktyczna metoda śledzenia promieni dla systemów wieloprocesorowych.
[A practical technique for ray-tracing in multiprocessor systems; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 226-235.

Wojdala A., Myszkowski K., Rej P.:
Wspomaganie sprzętowe syntezy realistycznych obrazów.
[Hardware support for realistic image synthesis; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 236-246.

Krol Z., Owczarczyk J.:
Perception of three-dimensionality in computer generated medical images.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 247-254.

Antoniu E., Sandu I.:
On pros and cons of implementing '80s theory of edge detection.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 255-260.

Pieczynski W.:
Statistical image segmentation.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 262-268.

Chmielewski L.:
Instead of the Hough transform - Part one: Sliding estimate of line segments.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 269-286.

Basinski E.:
Algorithms and software implementation of basic morphological operations on personal computers.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 287-298.

Kulikowski J.L.:
Relational approach to structural analysis of images.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 299-309.

Salach-Golyska M.:
ScanPlot - system wektoryzacji obrazów rastrowych.
[ScanPlot: the vectorization system of raster images; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 310-321.

Nowak A., Florek A., Piascik T.:
Śledzenie krawędzi w założonym kierunku.
[Edge tracking at the assumed direction; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 322-330.

Klette R.:
A framework to computer vision research.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 331-341.

Mokrzycki W.:
Stereoskopowe systemy postrzegania głębi sceny: Przegląd zagadnień.
[Stereo vision systems: A review of problems; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 342-392.

Klopotek M.A.:
Reconstruction of 3D rigid smooth curves moving free when two traceable points only are available.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 393-405.

Stemposz E.:
O pewnym algorytmie rekonstrukcji 3W obiektów z rzutów ortogonalnych.
[On certain algorithm of 3D objects reconstruction from orthogonal projections; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 406-416.

Titov V.S., Syryamkin V.I., Shirabakina T.A.:
Computer vision system development for technological parameters and processes inspection.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 417-421.

Grabska E., Pospiech B.:
Toward an aesthetic measure of fractals.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 422-429.

Szyszkowicz M.:
Artystyczne desenie generowane komputerowo.
[Computer generated artistic patterns; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 430-440.

Szyszkowicz M.:
Chaos in numerical methods.
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 441-446.

Grzelak T.:
Systemy wspomagania projektowania w przemyśle reklamowym.
[Computer-aided signmaking in advertising industry; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 447-445.

Zabrodzki J.:
Grafika komputerowa w programie studiów.
[Computer graphics curricula; in Polish].
MGV vol. 1, nos. 1/2, 1992, pp. 456-462.


Machine GRAPHICS & VISION, Vol. 1 (1992), No. 3:

Mokrzycki W.:
A fast density visualization of 3D discrete scene.
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 465-473.

Mikolajczyk K., Krol Z., Owczarczyk J.:
Interactive visualization of 3D medical data.
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 474-482.

Synak R.:
Laserowe metody uzyskiwania obrazów przestrzennych w przemysłowych systemach widzenia maszynowego.
[Laser metods of obtaining spatial images in industrial machine vision systems; in Polish].
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 483-494.

Nieniewski M.:
Statistical investigation of 2D morphological filters for image processing.
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 495-526.

Kurianski A.:
Time-varying corners in practical application - discussion.
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 527-536.

Slowko M.:
Instead of the Hough transform - Part two: Finding geometrical relations between line segments.
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 537-542.

Palus H.:
Colour spaces in computer vision.
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 543-554.

Skarbek W.:
On correctness of algorithms for approximation of IFS fractals.
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 555-560.

Grabska E.:
Teoretyczne podstawy sztuki komputerowej.
[Theoretical foundations of computer art; in Polish].
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 561-564.

Szyszkowicz M.:
Values of the logistic map with periodic forcing.
MGV vol. 1, no. 3, 1992, pp. 565-568.


Machine GRAPHICS & VISION, Vol. 1 (1992), No. 4:

Skarbek W.:
Methods of digital image archivization -
Part Two: Binary coding and binary image compression
.
MGV vol. 1, no. 4, 1992, pp. 571-604.

Gajecki M., Jedrzejek K., Zielinski K.:
Parallelization of the DBW-Render package on a transputer farm.
MGV vol. 1, no. 4, 1992, pp. 605-618.

Gawrys M., Mikolajczyk K., Owczarczyk J.:
Generation of regions of interest in nuclear medicine images.
MGV vol. 1, no. 4, 1992, pp. 619-624.

Szyszkowicz M.:
Cellular automata and patterns.
MGV vol. 1, no. 4, 1992, pp. 627-629.

Szyszkowicz M.:
The internal structures of the Mandelbrot set, artistic view.
MGV vol. 1, no. 4, 1992, pp. 630-634.

Michelitsch T., Michelitsch M.:
A novel Mandelbrot set and its Julia sets.
MGV vol. 1, no. 4, 1992, pp. 635-639.

Contents of volume 1, 1992

Authors and reviewers index